Projektijohto ja kilpailutus

Marko Puttonen, Kehittämisjohtaja, palvelu- ja toimitilaverkkouudistuksen hankejohtaja, Valtiovarainministeriö,

Jarmo Närvä toimii Valtionvarainministeriön asettamassa hankkeessa projektipäällikkönä. Projektin tavoitteena on kilpailuttaa etä- ja tulkkauspalveluratkaisu. Jarmo Närvä on systemaattisella otteellaan vienyt projektia eteenpäin ja pystynyt esittämään ratkaisuvaihtoehtoja useisiin esiin tulleisiin haasteisiin. Projektissa on työskennelty haastavien asiakokonaisuuksien sekä eri viranomaisten yhteen sovitettavien ja keskenään risteävien intressien parissa. Työ onkin vaatinut johtamiskykyä, kykyä mukautua nopeasti muuttuviin tilanteisiin ja vahvaa sidosryhmäosaamista. Yhteistyö Jarmo Närvän kanssa on ollut toimivaa ja hänen kanssaan on ollut hyvä työskennellä.